İngiliz Hak dini bertaraf etmek, istediği dünya dümenini kurmak için 19. Asır ortalarından beri İslam’a karşı İslam’la gelmiştir.
Hindistan’da Ahmed Shah ilk prototip olmakla birlikte, Saidi Nursiler, Fethullah Gülenler bu İsevi/Musevi hükümranlığın 20. yy sahabeleri ve Anadolu coğrafyasından sorumlu olan misyonerleridir.
 
Bu dümenin rahmi (anası) nakşılik, dölü (babası) İngilizlik’dir.
 
Çocukları Ahmedilik, Wahabilik ve Nurculuk tur.
 
Misyonu İsevi ve Musevi sapkınlıkla Allah’ın kelamına, hak peygamberin tüm benliğine pislemek, dünya hakimiyeti güden bir zümrenin istekleri doğrultusunda ileri vadede dünya üstünde hiçbir dini mevcut bırakmamaktır.
 
Birazcık aklı olan adam risalelerin Kuran’a PARALEL bir “mesaj”, Nurculuk’un İslam’a PARALEL bir “din” olduğunu bir bakışta anlar..
 
Ve bunları DERHAL terk eder.
 
Bunu ya bugün yapar ya da perçeminden fırlatılacağı güne kadar bekler..
 
Birazcık aklı olan; bu sapkınlıktan kurtulup, sevdiklerini de kurtarmayı borç bilerek gider bu diyardan.
Tabii bu sapkın öğretinin secde sarhoşluğu, hurafeleri, tüm benliğini kemirmedi; eğer sevda kırıntıları bıraktı ise.
 
Bu risaleci gureba ile aynı ülkenin vatandaşı olmaktan, (sözde) aynı dinin mensubu olmaktan utanıyorum ve bu elektronik ortamda diyetimi ödüyorum.
 
Kurtarın kendinizi cevşenlerden, risalelerden, bu zulümden.
 
Muhtaç olduğunuz kudret…
size şah damarlarınızdan daha yakındır.
Advertisements