Maturidi’ye göre “göz görmek için, kulak duymak için, kafa da düşünmek içindir”

Bugün islam aleminde kafanın düşünmek üzerine yükümlü olduğuna dair bir algı kesinlikle yoktur. Bilakis var olan akıl da hocaların şeyhlerin tarikatların gölgesinde yitirilmiştir.

Kuran ayetleri çarptırılarak; bilmek, merak etmek, düşünmek sadece bir kesimin üzerine farz kılınmış algısı yaratılıp, geri kalan kesimin ise bir fikir beyan etmesi, bir düşünsel faaliyet içinde olması neredeyse haram statüsüne konmuştur.

(Bana göre) Hakk’ın soracağı ilk soru “Okudun mu” ve “düşündün mü” olacaktır.

Bakara suresinde Adem’e isimlerin öğretilmesinin özünde; insanın kelime ve kavramlarla düşünebilmesi yatar.

Günümüzde Kur’an ışığında düşünemeyen, düşünsel faaliyetlerde bulunmayı kendine haram sayarak gerekli mecraların düşünmesinden yola çıkmaktan başka çaresi olmayan zihniyet; Hattab oğlu Ömer oğlu Abdullah oğlu melek mi şeytan mı bilinmez şahsiyetlerin rivayetlerine istinaden; islam’ı ve imanı şartlar altında “sayılandırarak”; aslında tarihin her evresinde halkı nasıl uyuşmuş vaziyette tutarak siyasi çıkar ve güç sağlarızın derdinde olan yönetici zihniyetinin bayrak tutuculuğunu yapmaktadırlar. İnsan bu yönetici güçten bir çıkar sağlamasa bile başkasını da kendisi gibi yapma faşizanlığının içgüdüsel mutluluğunu yaşar.

Bu bayraktarlar, “okuma ve düşünme” farzını, gerekli saydıkları mecralara bırakarak; bu sayede din’in özünü “namaz kılma” “baş örtme” “hacc’a gitme” “kurban kesme” vs.. gibi farzlara mahkum kılmışlardır.

Kim akıl düşmanlığı yapıyorsa, kim senin aklın ermez diyorsa bilin ki şeytandır, ya da şeytanın takımındandır.
..

“Düşünmemeyi telkin eden bütün hisler şeytan işidir (faaliyetidir)” -Maturidi

“Kendisini yaratan Allâh Esmâ’sının bileşimi elvermedikçe, bir nefs için iman etmek mümkün değildir! (Allâh) aklını değerlendirmeyenlerde (düşünsel) pislik meydana getirir!” Yunus:100

Cevap 1

Advertisements